Články

3,5 mm stereo kábel, ktorý sa nikdy nezamotá

celý článok...

Konverzia z M.2 na SATA

Konverzia z M.2 na SATATak takáto konverzia vám pomôže, ak máte nový disk vo formáte M.2 a potrebujete ho použiť v zariadení, ktoré podporuje len SATA rozhranie. M.2, ktoré sa oficiálne označuje ako Next Generation Form Factor (NGFF), je v súčasnosti častý formát disku, ale je dosť počítačov, ktoré ho ešte nepodporujú. Stačí teda len inštalovať SSD disk vo formáte M.2 dovnútra tohto adaptéra a zasunúť ho do staršieho počítača. Adaptér má rozmery 2,5-palcového disku a dá sa pohodlne nainštalovať do notebooku, netbooku alebo iných zariadení. Výška adaptéra je 7 mm, jeho okraje sú vyrobené z kovu. Súčasťou dodávky sú štyri skrutky, rozmery adaptéra sú 70 × 100 × 7 mm.

celý článok...

Nie sme len e-shop, radi dobre poradíme

Nájsť predajňu s takým širokým sortimentom nie je na Slovensku jednoduché. Práve preto sme sa na streche bratislavskej prevádzky firmy PC BUSINESS porozprávali so spolumajiteľkou tejto spoločnosti, Mgr. Katarínou Kolekovou. Hovorili sme o podstate úspechu, o špecializácii, sortimente, ale aj o prístupe k zákazníkom. 

Dobrý deň, povedzte nám, kde sa vlastne nachádzame a čím sa zaoberá vaša spoločnosť.

Dobrý deň, vitajte v spoločnosti PC Business, s. r. o., v bratislavskom Prievoze. Sme slovenský dovozca a distribútor so špecializáciou na príslušenstvo k počítačom a sieťam. Chcem podčiarknuť našu špecializáciu, a to, že sme naozaj čisto slovenská spoločnosť s 20 ročnou históriou.

celý článok...

USB Hub: Keď máte málo portov

Wentronic Hub USB 2.0 4 portPokiaľ vám nestačí množstvo USB portov od výrobcu, je USBb Hub, tým pravým riešením práve pre vás. Najčastejším problémom s nedostatkom potov je pri ultrabookoch. Vzhľadom na ich minimalizáciu tu väčšinou nájdete len dva USB porty. Je to žalostne málo, veď stačí, ak pripojíme myš a prípadnú redukciu na internet, či externý disk a priestor pre USB kľúč už nenájdeme.

celý článok...

Redukcia z USB na RJ45: Internet bez LAN portu

Goobay Redukcia z USB 2.0 na Gigabit EthernetLAN port je v dobe Wi-Fi a mobilného internetu čoraz menej súčasťou výbavy notebookov, resp. ich tenkých variant – ultrabookov. Ide o zariadenia, ktoré sú veľmi tenké a mnohí sa preto vyhovárajú, že sa tam nezmestí. Ak by bola však snaha výrobcov to tam dávať, iste by sa našiel spôsob, ako ho tam napasovať.

Hoci nespochybňujeme výhody bezdrôtového pripojenia cez Wi-Fi, stále tu existujú medzery, ktoré hovoria v prospech internetu cez kábel – stabilita, rýchlosť pripojenia a veľmi nízky ping. Hoci ide vývoj elektroniky veľmi rýchlo vpred, je nutné podotknúť, že prenos cez LAN je stále najrýchlejší spôsob prenosu dát. Okrem toho je aj najspoľahlivejší, najstabilnejší a najbezpečnejší. Veď zvážte, do Wi-Fi siete sa dá hacknúť, ale ako by sa chcel hacker hacknúť do káblu, ktorý ide z bodu A do bodu B? Okrem toho je LAN sieť výborná v rýchlosti. Zatiaľ čo i tie najlepšie Wi-Fi routre zapezpečujú rýchle prenosy, delia sa.

celý článok...

Dezinfekčné utierky

DX1012­­DESTIX MK75 je dezinfekčný prostriedok. Balenie obsahuje 115 kusov utierok s rozmermi 13 × 18 cm, ktoré sú vhodné na rýchle čistenie rôznych povrchov. Keďže utierky sú veľmi účinné proti baktériám, vírusom a plesniam, môžu predstavovať vhodnú pomôcku napr. aj pri čistení klávesnice. Tá totiž obsahuje viac baktérií a nečistôt, ako si uvedomujeme. Čistiace utierky však, samozrejme, môžete využiť aj na iné účely.

celý článok...

Bezdrôtový server pre projektor

14013404 092­­Ro­li­ne Wire­less Pro­jec­tor Server je ma­lá ši­kov­ná ška­tuľ­ka s veľ­kos­ťou po­dob­nou bež­né­mu rou­te­ru. To­to za­ria­de­nie je ur­če­né na jed­no­du­ché pre­po­je­nie s pro­jek­to­rom, pod­po­ro­va­né sú však aj dis­ple­je so vstu­pom HDMI ale­bo VGA. Vý­ho­da za­ria­de­nia je mož­nosť pri­po­je­nia via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov. Server v pod­sta­te slú­ži ako hub, na kto­rý sa mô­že pri­po­jiť až 16 pou­ží­va­te­ľov – od­pa­dá tak nut­nosť me­niť káb­le, čo je bež­ný prob­lém, ak via­ce­ro pou­ží­va­te­ľov pou­ží­va vlas­tné no­te­boo­ky s jed­ným pro­jek­to­rom. Ška­tuľ­ka je ok­rem vi­deo­výs­tu­pov vy­ba­ve­ná aj 3,5 mm audio­výs­tu­pom, por­tom USB na pri­po­je­nie my­ši a dvo­ji­cou an­tén. 

celý článok...

Prestigio MultiPad 9.7 Ultra (PMP5197D)

prestigio

Najnovší tablet Prestigio MultiPad 9.7 Ultra (PMP5197D) je druhým 9,7-palcovým modelom v rade tabletov MultiPad. Rovnako ako jeho najlepšie sa predávajúci „brat" MultiPad 9.7 PRO (PMP5097CPRO), aj model MultiPad 9.7 Ultra používa vysokokvalitný 9,7-palcový IPS displej s LED podsvietením s vysokým rozlíšením 1024×768 obrazových bodov a so širokým pozorovacím uhlom 178°. Tento displej zaistí živé a brilantné vizuálne zážitky z hier, prezerania fotografií, čítania kníh, časopisov, sledovania filmov alebo prezerania webových stránok.

celý článok...

Praktický skladník DVD

19045063aHovorí sa, že v jednoduchosti je krása. A my konštatujeme, že Discgear Selector 100 je taká praktická „hračka“, až nám vyčarila úsmev na tvári. Ide o mechanické zariadenie bez nutnosti akéhokoľvek pripojenia k PC, ktoré ponúka pri minimálnych rozmeroch 380 × 160 × 140 mm priestor na uskladnenie 100 ks médií DVD/CD/Blu-ray.

celý článok...

Kamery na odplašenie

21991626 a 111Via​ce​rí ma​ji​te​lia bu​dov sa už pres​ved​či​li, že sta​čí na​mon​to​vať ka​me​ru a zra​zu ma​jú po​koj. Tre​ba hlav​ne na​monto​vať ka​me​ru tak, aby bo​la dob​re vi​di​teľ​ná, čo od​ra​dí ne​že​la​ných hos​tí. Tak vzni​kol seg​ment tzv. sle​pých kamier, kto​ré pred​sta​vu​jú len ma​ke​ty s čis​to pre​ven​tív​nou účin​nos​ťou. A aby to vy​ze​ra​lo nao​zaj ver​ne, exis​tu​jú už aj mo​de​ly, kto​ré bli​ka​jú čer​ve​nou LED di​ódou, má​lok​to si te​da uve​do​mí, že ide len o ma​ke​tu.

celý článok...