Download

Ako nájdem ovládač, alebo manuál k môjmu zariadeniu?

Najprv musíte zistiť katalógové číslo vášho zariadenia. Obyčajne je vytlačené na štítku priamo na zariadení, alebo ho nájdete na doklade, ktorým ste si výrobok zakúpili. Všetky katalógové čísla majú nasledujúci formát: xx.xx.xxxx
Nikdy nepouživajte ovládače, alebo manuály, ktoré niesu určené pre konkrétny výrobok (katalógové číslo musí byť rovnaké).

Štruktúra adresárov je založená na katalógovom čísle výrobkov.

Príklad: zariadenie s kódom 12.02.1086 nájdete v adresáry: /12/1202/12021086/12021086-xx-yy-z

 -> Prvé 2 čísla z kódu (12.02.1086=12)
 |
 |       -> Prvé 4 čísla z kódu (12.02.1086=1202)
 |       |
 |       |          -> Katalógové číslo výrobku bez bodiek (12.02.1086=12021086)
 |       |          |
 |       |          |              -> Katalógové číslo výrobku bez bodiek (12.02.1086=12021086)
 |       |          |              |
 |       |          |              |         -> Jazyk: en=English / de=German / fr=French / it=Italian / ml=Multilingual
 |       |          |              |         |
 |       |          |              |         |  -> Obsah zložky/dokumentu: ma=Manual / sw=Software (niekedy CD-ROM)/ tr=Driver
 |       |          |              |         |  |
 |       |          |              |         |  |      -> Doplňujúce informácie ako dátum, verzia atď.
 |       |          |              |         |  |      |

/12/1202/12021086/12021086-en-sw-200602xx

Link na návody, ovládače a drivery (kliknite na obrazok):

support banner

Návody v slovenčine:

  • Cenníky
  • Dílerska zmluva