Kábel 2,5mm/3,5mm 4pin stereo M/F 0,2m
Kábel 2,5mm/3,5mm 4pin stereo M/F 0,2m
Výrobca:InLine
Kat. číslo:In99308B
Skladom:
Kábel 3,5mm/2x 3,5mm mono F/M 0.2m
Kábel 3,5mm/2x 3,5mm mono F/M 0.2m
Výrobca:Wentronic
Kat. číslo:50472
Skladom:
Kábel 3,5mm 4pin audio jack/2x3,5mm stereo F/M, 15cm slúchadlo+mikrofón
Kábel 3,5mm 4pin audio jack/2x3,5mm stereo F/M, 15cm slúchadlo+mikrofón
Výrobca:Wentronic
Kat. číslo:48980
Skladom:
Kábel 3,5mm 4pin audio jack/2x3,5mm stereo M/F, 15cm slúchadlo+mikrofón
Kábel 3,5mm 4pin audio jack/2x3,5mm stereo M/F, 15cm slúchadlo+mikrofón
Výrobca:Roline
Kat. číslo:11094441
Skladom:
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 0.5m biely
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 0.5m biely
Výrobca:Wentronic
Kat. číslo:62359
Skladom:
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 0.5m čierny
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 0.5m čierny
Výrobca:Wentronic
Kat. číslo:62476
Skladom:
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 1.0m biely
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 1.0m biely
Výrobca:Wentronic
Kat. číslo:62360
Skladom:
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 1.0m čierny
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 1.0m čierny
Výrobca:Wentronic
Kat. číslo:62477
Skladom:
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 1.5m biely
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 1.5m biely
Výrobca:Wentronic
Kat. číslo:62361
Skladom:
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 1.5m čierny
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 1.5m čierny
Výrobca:Wentronic
Kat. číslo:62478
Skladom:
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 2m biely
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 2m biely
Výrobca:Wentronic
Kat. číslo:62362
Skladom:
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 2m čierny
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 2m čierny
Výrobca:Wentronic
Kat. číslo:62479
Skladom:
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 3m biely
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 3m biely
Výrobca:Wentronic
Kat. číslo:62363
Skladom:
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 3m čierny
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 3m čierny
Výrobca:Wentronic
Kat. číslo:62480
Skladom:
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 5m biely
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 5m biely
Výrobca:Wentronic
Kat. číslo:62364
Skladom:
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 5m čierny
Kábel 3,5mm 4pin audio M/F 5m čierny
Výrobca:Wentronic
Kat. číslo:62481
Skladom: