DESK2 2xSCHUKO 230V, 1xCustom nerezová oceľ
DESK2 2xSCHUKO 230V, 1xCustom nerezová oceľ
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:902.403
Skladom:
DESK2 2xSCHUKO 230V, 2xCustom nerezová oceľ
DESK2 2xSCHUKO 230V, 2xCustom nerezová oceľ
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:902.411
Skladom:
DESK2 2xUTE 230V, 1xCustom 2xUSB nabíj. nerezová oceľ
DESK2 2xUTE 230V, 1xCustom 2xUSB nabíj. nerezová oceľ
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:902.432
Skladom:
DESK2 3xSCHUKO 230V, 3xCustom nerezová oceľ
DESK2 3xSCHUKO 230V, 3xCustom nerezová oceľ
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:902.402
Skladom:
DESK2 3xSCHUKO 230V, nerezová oceľ
DESK2 3xSCHUKO 230V, nerezová oceľ
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:902.4048
Skladom:
DESK2 3xUTE 230V, 1xCustom nerezová oceľ
DESK2 3xUTE 230V, 1xCustom nerezová oceľ
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:902.404
Skladom:
DESK2 3xUTE 230V, 2xCustom nerezová oceľ
DESK2 3xUTE 230V, 2xCustom nerezová oceľ
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:902.405
Skladom:
DESK 2xUTE 230V, 1xCustom, 1 x USB double charger (5.2 V/2.15 A)
DESK 2xUTE 230V, 1xCustom, 1 x USB double charger (5.2 V/2.15 A)
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:902.0185
Skladom:
DESK 3xSCHUKO 230V
DESK 3xSCHUKO 230V
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:902.0048
Skladom:
DESK 3xSCHUKO 230V, 1xCustom
DESK 3xSCHUKO 230V, 1xCustom
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:902.000
Skladom:
DESK 3xSCHUKO 230V, 2xRJ45, 1xUSB
DESK 3xSCHUKO 230V, 2xRJ45, 1xUSB
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:339.1006
Skladom:
DESK 3xSCHUKO 230V, 4xCustom
DESK 3xSCHUKO 230V, 4xCustom
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:902.003
Skladom:
DESK 3xUTE 230V, 1xCustom
DESK 3xUTE 230V, 1xCustom
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:902.004
Skladom:
DESK 3xUTE 230V, 2xCustom
DESK 3xUTE 230V, 2xCustom
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:902.005
Skladom:
DESK 3xUTE 230V, 3xCustom
DESK 3xUTE 230V, 3xCustom
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:902.006
Skladom:
DESK 3xUTE 230V, 4xCustom
DESK 3xUTE 230V, 4xCustom
Výrobca:BACHMANN
Kat. číslo:902.007
Skladom: