Kábel USB 3.2 Gen 1, A-A M/F 8m, 5Gbps, čierny, predlžovací, aktívny, PRO, reťazitelný

Kábel USB 3.2 Gen 1, A-A M/F 8m, 5Gbps, čierny, predlžovací, aktívny, PRO, reťazitelný

Kód: {{ productModel }}
Výrobca: LINDY
Kat. č.: L43158
EAN: 4002888431583

Vysokovýkonný aktívny kábel, ktorý poskytuje rozšírené 8m spojenie medzi počítačom a USB 3.0 zariaden..... celý popis

6 ks na sklade
95,47 € s DPH 79,56 € bez DPH
Predajňa dostupné ihneď
E-shop doručenie kuriérom
Konektor 1 USB 3.0 Typ A Samec
Konektor 2 USB 3.0 Typ A Samica
Dĺžka 8m
 • Vysokovýkonný aktívny kábel, ktorý poskytuje rozšírené 8m spojenie medzi počítačom a USB 3.0 zariadením
 • Môže byť použitý samostatne alebo ako súčasť Lindy Active Extension System Pro na vytvorenie predlžovacích systémov na mieru s dĺžkou viac ako 40 m (v závislosti od použitých káblov)
 • Podporuje plnú šírku pásma USB 3.0 SuperSpeed pre rýchlosti 5 Gbps
 • Jednoduché použitie – pripája sa k existujúcemu USB káblu zariadenia (maximálne 5 m)
 • 2 ročná záruka

 

Lindy USB Active Extension Cable Pro je vysoko výkonný aktívny kábel, ktorý umožňuje prístup k USB 3.0 SuperSpeed periférnym zariadeniam na veľké vzdialenosti. Vďaka podpore rýchlosti prenosu dát až 5 Gbps je tento predlžovací kábel ideálny na rýchly a spoľahlivý prenos veľkých objemov dát.

 

Tento 8m predlžovací kábel možno použiť samostatne alebo ako súčasť Lindy USB 3.0 Active Extension System Pro. Tento systém je modulárne riešenie, ktoré môže kombinovať viacero káblov USB Active Extension Pro a rozbočovač USB 3.0 Active Extension Pro na distribúciu signálov USB až do 4 zariadení na vzdialenosť približne 40 m (v závislosti od konfigurácií použitých káblov).

 

Upozorňujeme, že priamo k počítaču je možné pripojiť iba aktívne rozšírenie USB 3.0 Pro 8m (č. 43158) alebo 15m (č. 43229). Ak vytvárate rozšírenie pomocou viacerých jednotiek zo systému Extension Pro, prvá jednotka musí byť vždy USB 3.0 Active Extension Pro 8m (č. 43158) alebo 15 m (č. 43229). Po pripojení prvého kábla môžete kaskádovať ďalšie káble, aby ste dosiahli maximálnu vzdialenosť 40 m. Poslednou časťou rozšírenia môže byť ktorákoľvek z troch častí systému Extension Pro. Ak potrebujete rozšíriť viacero zariadení alebo ak pripojíte USB zariadenie s vysokými požiadavkami na napájanie, potom by ste mali ako poslednú časť rozšírenia použiť 10m Hub Pro jednotku (č. 43159) s jej napájacím zdrojom.

 

Tento kábel je vybavený priemyselne overenou aktívnou technológiou a uzamykacími konektormi na zabezpečenie plnej integrity signálu v najnáročnejších prostrediach.

 

Informácie o USB 3.0, 3.1 a 3.2

 

Počítače, káble a zariadenia s rozhraním USB 3.0, USB 3.1 a USB 3.2 sú navzájom kompatibilné pri použití hostiteľského rozhrania USB typu A alebo USB typu C.
Všetky USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 a USB 3.2 Gen 1 podporujú rýchlosti prenosu dát až do 5 Gbps.
USB 3.1 Gen 2 a USB 3.2 Gen 2 podporujú rýchlosti prenosu dát až do 10 Gbps.

 

Konektory

 • Konektor A: USB typu A samec
 • Konektor B: Zásuvka USB typu A
 • Napájanie: 2,5/0,7 mm DC konektor
 • Materiál puzdra: Plast
 • Pokovovanie konektora: Nikel
 • Konštrukcia kolíka: mosadz
 • Pokovovanie kolíkov: zlatý blesk
 • Rozmery (približne) ŠxHxV:
  • USB A samec: 15 x 49 x 8 mm (0,59 x 1,93 x 0,31 palca)
  • USB A samica: 20 x 80 x 13 mm (0,79 x 3,15 x 0,51 palca)
 •  

Konštrukcia káblov

 • Dĺžka: 8 m (26,25 stôp)
 • Štandard: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
 • Farba: Čierna
 • Typ: Okrúhle
 • Priemer plášťa: 7 mm +/- 0,15 mm (0,28 palca +/- 0,01 palca)
 • Materiál bundy: Polomatné PVC s nízkou toxicitou
 • Materiál vodiča: pocínovaná meď
 • Priemer vodiča: 24/24/20 AWG
 • Tienenie: AL Mylar a oplet

 

technické údaje

 • Podporovaná šírka pásma: 5 Gbps
 • Nominálny útlm:
  • 0,064 MHz - < 0,08 db
  • 0,256 MHz - < 0,11 db
  • 0,512 MHz - < 0,13 db
  • 0,772 MHz - < 0,15 db
  • 1,0 MHz - < 0,20 db
  • 4 MHz - < 0,39 db
  • 8 MHz - < 0,57 db
  • 12 MHz - < 0,67 db
  • 24 MHz - < 0,95 db
  • 48 MHz - <1,35 db
  • 96 MHz - <1,90 db
  • 200 MHz - < 3,20 db
  • 400 MHz - < 5,80 db
 • Minimálny polomer ohybu: 36 mm (1,42 palca)
 • Maximálne zaťaženie v ťahu: -
 • Prevádzková teplota: 0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F)
 • Skladovacia teplota: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
 • Prenosové médium: Twisted Pair
 • Technológia prenosu: USB 3.1 Gen 1 / 3.0

 

Zmiešaný

 • Typ balenia: kartónová krabica
 • Rozmery balenia: 240 x 200 x 70 mm (9,45 x 7,87 x 2,76 palca)
 • Čistá hmotnosť: 0,75 kg (1,65 libier)
 • Hrubá hmotnosť: 0,9 kg (1,98 libier)
 • Záruka (roky): 2
 • Certifikované: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

 

Obsah balenia

 • Aktívne rozšírenie USB 3.0 Pro 10m
 • Kábel napájacieho adaptéra č. 70265
 • Lindy manuál

 

Informácie o nákupe

 • č.: 43158
 • EAN: 4002888431583

 

Tento produkt je dostupný aj v iných dĺžkach

 • 43157 - 10 m (32,81 stôp)
 • 43159 - 10 m (32,81 stôp) s nábojom

 • High performance, active cable that provides an extended 8m connection between a computer and USB 3.0 device
 • Can be used standalone or as part of the Lindy Active Extension System Pro to create bespoke extension systems of over 40m (depending on the cables used)
 • Supports the full USB 3.0 SuperSpeed bandwidth for speeds of 5Gbps
 • Easy to use: connects to the device? s existing USB cable (2m maximum)
 • 2 year warranty

The Lindy USB Active Extension Cable Pro is a high performance active cable that allows access to USB 3.0 SuperSpeed peripherals over long distances. With support for data transfer speeds of up to 5Gbps this extension cable is perfect for transferring large data volumes quickly and reliably.


This 8m extension cable can be used standalone or as part of the Lindy USB 3.0 Active Extension System Pro. This system is a modular solution that can combine multiple USB Active Extension Pro cables and a USB 3.0 Active Extension Pro hub to distribute USB signals to up to 4 devices at about 40m (depending on the cable configurations used).


Please note that only the USB 3.0 Active Extension Pro 8m (Nr. 43158) or 15m (Nr. 43229) can be connected directly to your computer. If you are creating an extension using multiple units from the Extension Pro System then the first unit must always be the USB 3.0 Active Extension Pro 8m (Nr. 43158) or 15m (Nr. 43229). Once the first cable has been connected, you can then cascade further cables to achieve a maximum distance of 40m. The final part of the extension can be any of the three parts of the Extension Pro System. If you need to extend multiple devices or if you connect a USB device with high power requirement, then you should use the 10m Hub Pro unit (Nr. 43159) with it´ s power supply as the final part of the extension.


This cable features industry-proven active technology and locking connectors to ensure full signal integrity in the most demanding environments.


Information about USB 3.0, 3.1 & 3.2

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps.
USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Connectors

 • Connector A: USB Type A Male
 • Connector B: USB Type A Female
 • Power: 2.5/0.7mm DC Connector
 • Housing Material: Plastic
 • Connector Plating: Nickel
 • Pin Construction: Brass
 • Pin Plating: Gold Flash
 • Dimensions (approx.) WxDxH:
  • USB A Male: 15x49x8mm (0.59x1.93x0.31in)
  • USB A Female: 20x80x13mm (0.79x3.15x0.51in)

Cable Construction

 • Length: 8m (26.25ft)
 • Standard: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
 • Colour: Black
 • Type: Round
 • Jacket Diameter: 7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
 • Jacket Material: Half matt PVC low toxic
 • Conductor Material: Tinned Copper
 • Conductor Gauge: 24/24/20AWG
 • Shielding: AL Mylar and braid

Specifications

 • Supported Bandwidth: 5 Gbps
 • Nominal Attenuation:
  • 0.064MHz - <0.08dB
  • 0.256MHz - <0.11dB
  • 0.512MHz - <0.13dB
  • 0.772MHz - <0.15dB
  • 1.0MHz - <0.20dB
  • 4MHz - <0.39dB
  • 8MHz - <0.57dB
  • 12MHz - <0.67dB
  • 24MHz - <0.95dB
  • 48MHz - <1.35dB
  • 96MHz - <1.90dB
  • 200MHz - <3.20dB
  • 400MHz - <5.80dB
 • Minimum Bend Radius: 36mm (1.42in)
 • Maximum Tensile Load: -
 • Operating Temperature: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
 • Storage Temperature: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
 • Transmission Medium: Twisted Pair
 • Transmission Technology: USB 3.1 Gen 1 /  3.0

Miscellaneous

 • Packaging Type: Carton Box
 • Packaging Dimensions: 240x200x70mm (9.45x7.87x2.76in)
 • Net Weight: 0.75kg (1.65lb)
 • Gross Weight: 0.9kg (1.98lb)
 • Warranty (Years): 2
 • Product Compliance: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Packaging Content

 • USB 3.0 Active Extension Pro 10m
 • Power Adapter Cable Nr. 70265
 • Lindy Manual

Purchasing Information

 • No.: 43158
 • EAN: 4002888431583

This product is also available in other lengths

 • 43157 - 10m (32.81ft)
 • 43159 - 10m (32.81ft) with hub
 • 43229 - 15m (49.21ft)
 • 43361 - 20m (65.62ft)
 • 43362 - 30m (98.42ft)
Parametre
Konektor 1
USB 3.0 Typ A Samec
Konektor 2
USB 3.0 Typ A Samica
Dĺžka
8m
Rýchlosť
USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed / 5 Gbps)
Aktívny
Áno
OTG
Nie
Uhlový konektor/konektory
Nie
Power Delivery
Nie
Farba
Čierna
všetky parametre
 • L43158 - Datasheet.pdf L43158 - Datasheet.pdf
 • L43158 - Manual L43158 - Manual
Prečo my
Extra rýchla doprava

V Bratislave vám tovar doručíme do 2 hodín a do iných miest Slovenska do 24 hodín.

8 000 + produktov

Na sklade reálne držíme skoro 8000 produktov, ktoré sú ihneď k dispozícií k odoslaniu.

Riešenia na mieru

Ak zariadujete nové priestory, alebo kanceláriu vieme vám zabezpečiť kompletné riešenie.