STEP ALU 3xUTE 230V čierna/červená/hliník

STEP ALU 3xUTE 230V čierna/červená/hliník

Kód: {{ productModel }}
Výrobca: BACHMANN
Kat. č.: 336.072
EAN: 4016514022007

AKCIOVÁ CENA PLATÍ LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB!! Bachmann STEP ..... celý popis

3 ks na sklade
61,97 €
38,40 € s DPH 32,00 € bez DPH
Predajňa dostupné ihneď
E-shop doručenie kuriérom

AKCIOVÁ CENA PLATÍ LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB!!

Bachmann STEP – nízkonákladová alternatíva
Lišty Bachmann Power v plastovom alebo hliníkovom profile (šírka 52 mm) pre jednoduchý modulárny elektrifikačný systém.

Bachmann STEP ALU – všestranný systém určený na rozšírenie.
Lišty Bachmann Power v hliníkovom profile (šírka 52 mm) pre jednoduchý modulárny elektrifikačný systém.

 • Kompaktné rozmery a robustné puzdro
 • Možno namontovať na T-drážkové profily a zvislé profily rôznych výrobcov
 • Jednoduchá montáž pomocou špeciálne navrhnutých držiakov (s podporou ESD)
 • Sieťový vstup a výstup založený na systéme konektorov Wieland GST18
 • Pásy môžu byť voliteľne vybavené modulmi
 • Pásy je možné navzájom prepojiť pomocou predlžovacích káblov zariadenia
 • Napájanie priamo do sieťového vstupu cez napájací kábel alebo cez napájacie moduly

Hlavné vlastnosti Bachmann STEP BASE 3 x uzemňovací kontakt červený, GST18

 • Dĺžka: cca. 220 mm
 • Max. 16A / 230V~ / 3.680W
 • Plastový profil svetlosivý, zásuvky červené
 • 3 x zásuvka UTE, nastavená na 35°
 • Príkon: zástrčka GST18i3, čierna
 • Zásuvka: zásuvka GST18i3, čierna
 • Vrátane západka bezpečnostnej zástrčky

Dokonale prispôsobené pre najlepšie spojenia
Napájacia lišta Bachmann STEP je k dispozícii s hliníkovým alebo plastovým profilom. Je možné prepojiť viacero rozvodiek a vytvoriť tak modulárny systém. Bachmann STEP je navrhnutý predovšetkým ako jednoduchý zdroj elektriny pre kancelárske pracoviská. K Bachmann STEP je možné pripojiť trvalo umiestnené zariadenia ako PC, monitory, tlačiarne atď. Napájacie lišty STEP majú vstup a výstup energie, pričom každý z nich je zabudovaný do koncoviek. Namontované konektory Wieland GST18 sú obzvlášť osvedčené riešenia pre kancelárske použitie a majú kódovací a západkový mechanizmus potrebný na to, aby vyhovovali platnej norme.

Viaceré možnosti upevnenia
Rozvodné lišty Bachmann STEP majú všestranné využitie. Môžu byť namontované napríklad pod dosky stolov, v káblových kanáloch a v priečkach. Pre tieto rôzne aplikácie sú k dispozícii rôzne možnosti upevnenia.

Možnosti kombinácie STEP
Jednotlivé moduly môžete spájať alebo ľubovoľne kombinovať pomocou prepojovacieho kábla. Tak vám Bachmann STEP ponúka váš vlastný systém rozvodu energie. Iné zásuvné spojovacie systémy (napr. Wago Winsta, Woertz, Ensto) je možné dodať na požiadanie.

AKCIOVÁ CENA PLATÍ LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB!!

Bachmann STEP – the low-cost alternative
Bachmann Power strips in plastic or aluminium profile (width 52 mm) for a simple modular electrification system.

Bachmann STEP ALU – the all-round system designed for expansion.
Bachmann Power strips in aluminium profile (width 52 mm) for a simple modular electrification system.

 • Compact dimensions and robust housing
 • Can be mounted on T-slot profiles and the upright profiles of various manufacturers
 • Easy to fit with specially designed mounts (ESD-capable)
 • Mains input and output based on Wieland GST18 connector system
 • Strips can optionally be fitted with modules
 • Strips can be linked to one another using device extension cables
 • Power infeed direct to mains input via supply cable  or via feed modules

Key features Bachmann STEP BASE 3 x earthing contact red, GST18

 • Length: approx. 220 mm
 • Max. 16A / 230V~ / 3.680W
 • Light-grey plastic profile, socket outlets red
 • 3 x socket outlet UTE, set at 35°
 • Power input: GST18i3 plug, black
 • Power outlet: GST18i3 socket, black
 • Incl. safety plug catch

Perfectly tailored for the best connections
The Bachmann STEP power strip is available with an aluminium or plastic profile. It is possible to connect multiple power strips together to form a modular system. Bachmann STEP is designed primarily as a simple electricity supply unit for office workstations. Permanently positioned devices such as PCs, monitors, printers, etc. can be connected to Bachmann STEP . STEP power strips have a power input and a power output, each of which is built into the end caps. The Wieland GST18 plug connectors fitted are particularly tried-and-tested solutions for office use and have the coding and latch mechanism required to comply with the applicable standard.

Multiple fixing options
Bachmann STEP power strips are versatile in their application. They can be fitted for example under table/desk tops, in cable ducts and in partitions. Different fixing options are available to suit these various application.

STEP combination options
You can plug separate modules together or combine them as you wish with a connecting cable. Thus Bachmann STEP  gives you your own custom power distribution system. Other plug-in connection systems (e.g. Wago Winsta, Woertz, Ensto) can be supplied on request.

 

 • 336.072 - ROHS 336.072 - ROHS
 • BACHMANN - STEP - Catalog BACHMANN - STEP - Catalog
Prečo my
Extra rýchla doprava

V Bratislave vám tovar doručíme do 2 hodín a do iných miest Slovenska do 24 hodín.

8 000 + produktov

Na sklade reálne držíme skoro 8000 produktov, ktoré sú ihneď k dispozícií k odoslaniu.

Riešenia na mieru

Ak zariadujete nové priestory, alebo kanceláriu vieme vám zabezpečiť kompletné riešenie.